Äggfrys

Här finner du nödvändig information inför ditt/ert första besök hos oss när du ska frysa dina ägg. Hälsodeklarationen ska fyllas i, skrivas ut och tas med.