Bästa patienter,

Vi vill informera er att det har skett en lagändring 1 januari 2019 gällande frysförvaring av befruktade ägg.

Från och med i år får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst 10 år istället för 5 år som tidigare.

Om ni har fått barn och övergått till att bli privatpatient kommer ni att få en faktura på 2 000 kronor avseende frysfövaringskostnad för tiden från förlossningsdatum fram till 1 juni 2020.

Har ni några frågor angående ovan vänligen kontakta oss på telefonnummer 023-78 30 40.