Beskrivning av elektronisk signering

Elektronisk signering av samtycke ”Godkännande för tining”
Om du inte har möjlighet att visa legitimation och signera samtycket för ”tining och
återförande av frysta embryon” på plats på Fertilitetscentrum finns möjlighet att signera
dokumentet med e-legitimation (bank-ID, mobilt ID eller Telia)
Gå in via länken nedan, fyll i samtycket och signera elektroniskt.
Samtycket skickas sedan, via säker länk, till Fertilitetscentrum samtidigt som du får ett mejl
som bevis på att dokumentet undertecknats och skickats. Spara det här mejlet om du vill
hitta tillbaka till det senare.
Samtycket ska vara Fertilitetscentrum tillhanda senast dagen före planerat
embryoåterförande.
https://app.egree.com/t/dbbl