Carlanderskas kvalitetsmätning

Just nu genomför Carlanderska en kvalitetsmätning och önskar dina svar. Fram till och med den 13/4 kommer det stå en dator i vår entre där du under ca 2 min svarar på några frågor ang ditt besök hos oss. Undersökningen är helt carlanderskas men vi ingår i deras mätningar så är det något du anser bör förbättras eller liknande så uppskattar även vi om du tar dig tiden att svara.