Information om antal familjer per donator

9 Feb 2023 Utifrån den diskussion om donatorer och antalet genetiska halvsyskon som förekommit i sociala medier och olika forum de senaste veckorna och nu även uppmärksammats i media, vill vi genom denna Q&A besvara en del av frågor som kan uppkomma i samband med detta. Livio har sedan starten bedrivit en rekryteringsverksamhet med högsta kvalitet och standard, med avsikt att genom rekryteringen av fler donatorer i Norden kunna hjälpa fler par och kvinnor till barn. Vi har förståelse för frågeställningen som framförts även om det inte är en ny företeelse, utan det har sett ut s ...
Läs mer

Vikt och fertilitetsbehandling

25 Feb 2022 Ny forskning visar att överviktiga kvinnor som tvingas går ner i vikt innan de godkänns för IVF-behandling inte ökar sina chanser att bli gravida, trots viktminskning. Vi på Livio är otroligt stolta över vår egen Snorri Einarson, som till vardags arbetar som verksamhetschef på Livio Reykjavik, och som nu har disputerat med sin avhandling om övervikt i samband med fertilitetsbehandling. Forskningen visar på nya rön som förhoppningsvis kommer att ge avtryck framöver vad gäller BMI-kriterierna för att få tillgång till fertilitetsbehandling. Läs avhandlingen i sin helhet Läs mer