Är du, eller har du varit, patient hos oss?

Då blir vi väldigt tacksamma om du vill delta i denna undersökning!

Just nu genomför vi en undersökning i syfte att öka vår förståelse för våra patienters behov och önskemål, samt för att kunna bli ännu bättre. Undersökningen görs i samarbete med en extern leverantör som också kommer att sammanställa och analysera svaren. Du kan när som helst avbryta din medverkan och dina svar kommer då inte att tas med i undersökningen. Enkäten tar ca. 10-15 minuter att besvara. Dina svar och all samlad information kommer att behandlas konfidentiellt.

Här kommer du till undersökningen