Information om Livios TimeLapse-studie

Om du ska genomgå behandling hos oss kan du komma att få frågan om du vill medverka i en studie. Inom Livio pågår just nu en stor vetenskaplig studie för att se om TimeLapse- fotografering av embryon kan bidra till att hitta det embryo som har störst chans att leda till graviditet. 

Vid provrörsbefruktning odlas de befruktade äggen (embryona) i s.k. odlingsskåp innan det återförs till livmodern.

Dagen för återförandet väljer man ut det embryo som bedöms ha störst chans att leda till graviditet genom en sambedömning av hur embryot utvecklats och speciella utseende- (morfologiska) kriterier och återför detta embryo.

Numera finns utrustning som gör det möjligt att följa embryots utveckling med s.k. TimeLapse-teknik där embryon fotograferas med jämna mellanrum under hela odlingstiden. Det möjliggör att på ett detaljerat sätt studera embryoutvecklingen under hela den tid de odlas utan att de behöver tas ut ur odlingsskåpet. Med ”time-lapse tekniken” kan man granska den tidiga utvecklingen hos de embryon som är i odling och, tror vi, med större sannolikhet välja ut ett som kan ge upphov till en graviditet.

Den provrörsbefruktning ni skall genomföra kommer att utföras på samma sätt som vanligt. Ni kan bli erbjudna att delta i denna studie. Om ni då väljer att delta kommer ni, enligt en i slumpmässig turordning, att ingå antingen i gruppen där man väljer ut det embryo som skall återföras efter sedvanliga (morfologiska) kriterier eller i gruppen där man väljer ut ett embryo för återförande efter både morfologiska kriterier och information från time-lapse tekniken. Oavsett vilken grupp du kommer att hamna i så kommer alla era embryon att odlas i en time-lapse inkubator.

De embryon som inte återförs och är av bra kvalitet kommer att frysförvaras enligt sedvanlig rutin. Väljer ni att avstå från att delta i denna studie påverkas er behandling ej av detta beslut. Har du frågor så är du varmt välkommen att ställa dem till din behandlande doktor eller höra av dig till kliniken.