Information till vårdpersonal

Spermier Konsultationsremiss tillsammans med provsvar skickas till Livio Umeå, Norrlands universitetssjukhus. Om patienten remitteras från annat landsting skall utöver konsultationsremiss även specialistvårdsremiss bifogas tillsammans med provsvar enligt nedan. Det är dock viktigt att spermierna fryses ned innan behandlingen påbörjas. Även kort tids behandling med cytotoxiska medel eller strålning kan förstöra spermieproduktionen.
Vid brådskande fall, t.ex. när en cancerbehandling ska påbörjas omedelbart. Ring Livio Umeå 090-785 69 43 (lab) för att boka tid.

Vid jul/sommarstängt ring sjukhusväxeln och fråga efter numret till frysjour vid Livio Fertilitetscentrum Umeå!

Oocyter och embryon
Dagtid ring Livio Umeå 090-785 69 43 (lab), för att boka tid.
Fax 090-14 21 40

VIKTIGT! Inför infrysning skall alltid infektionsscreening göras på följande analyser och provsvaret ska sedan gå till Livio Umeå, NUS. I fall provet ska analyseras på mikrobiologen NUS använd remiss för Klinisk mikrobiologi, rosa kant. Screening, blodsmitta IVF, 2504. I dessa ingår:

S-HBs-Ag
S-Anti-HBc IgG
S-Anti-HCV
S-HIV-1/ HIV-2/Ag/Ak
S-Anti-HTLV I/II
S-Treponema pallidum (syphilis)

Finns inte provsvar hos Livio Umeå i samband med infrysningsdagen så tas dessa prover och inremitterande klinik debiteras. Vi ser naturligtvis helst att dessa prover redan är analyserade. Är dessa prover inte negativa kan vi tyvärr inte frysförvara dessa prover på vår klinik.

Tack för att ni hjälper oss att frysförvara cellerna på optimalt sätt.