Intralipidstudie Livio Falun

Vi vill med glädje informera er om att vi den 1 maj kommer att starta med Intralipidstudien. Vi tar gärna emot er intresseanmälan redan nu!

Ni kan e-posta med ärendemening ”Intralipidstudien” ert namn och telefonnummer via vårt kontaktformulär på vår hemsida eller lämna ett meddelande via telefon på nummer 023 – 78 30 40.

Intralipid vid assisterad befruktning vid Livio Fertilitetscentrum Falun

Forskning tyder på att kvinnor som misslyckats med att bli gravida eller som har haft svårt att behålla en graviditet på grund av onormalt högt antal NK-celler (Natural Killer-cells), kan gynnas av behandling med Intralipid vid assisterad befruktning.

NK-celler är en typ av immunceller som finns i blodet och utgör en stor del av immunsystemet. I ett tidigt skede av graviditeten finns ett stort antal NK-celler i livmoderns slemhinna och dessa verkar vara en mycket viktig faktor för en lyckad implantation och graviditet. Tecken tyder på att en obalans i nivå och aktivitet av dessa celler kan bidra till en ökad risk för missfall. Vår hypotes är att Intralipid kan hämma NK-cellsaktiviteten under en tillräckligt lång tid för att förbättra embryots implantation och upprätthålla graviditet. Intralipid är en lösning som ofta används inom hälso- och sjukvård, den innehåller sojaolja, ägg komponenter, glycerin och vatten.

Målsättningen med studien är att se om intravenös Intralipid behandling kan hjälpa dig att uppnå graviditet och motverka missfall.

Studien är uppdelad i två delar. Del A där alla patienter (100 stycken) genomgår blodprovstagning avseende NK-celler och biopsi från livmoderns slemhinna. Dessa prover tas innan start av behandling och upprepas dagen för ägguthämtning.

Infusion med Intralipid ges vid fyra tillfällen under behandlingscykeln.

Efter att vi har uppnått 100 deltagare i Del A går vi över till del B av studien. Här sker en randomisering där en del erhåller Intralipid och den andra får placebo.

Kriterier för att delta i studien:

– Ej tidigare genomfört behandling vid Livio Fertilitetscentrum Falun

– Vara yngre än 39 år

– BMI <35

– Frisk (Ingen medicinsk situation som kräver extra läkemedelsbehandling)

– Partner har spermier i ejakulatet

 

För mer detaljer kontakta oss gärna på telefonnummer 023 – 78 30 40.