Landstingsfinansierad inseminationsbehandling med donerade spermier

Vi kan erbjuda inseminationsbehandlingar med donerade spermier via landstinget i Dalarna. Om du inte tillhör Dalarna så kan du söka landstingsfinansierad inseminationsbehandling genom patientlagen.

Förutsättningarna är som inför all annan typ av assisterad befruktning.  Kvinna som är ensamstående eller i parrelation kan genomgå behandling.  Ett par skall vara gifta eller sambo och leva i en stabil relation.

Behandling med spermiedonation kan bli aktuell när en man av olika orsaker helt saknar egen spermieproduktion eller i de fall där behandling med egna spermier inte givit embryon med tillräcklig kvalitet och någon annan behandling inte är möjlig. Kan också övervägas då ena parten bär på anlag till svår ärftlig sjukdom.

Utredning

En fertilitetsutredning av den, som önskar bli gravid, skall göras innan behandling. Utredningen innefattar läkarbesök med sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud, provtagning (hormoner och infektionsscreening) samt undersökning av äggledarna.  Individuell läkarbedömning görs alltid.  BMI skall vara under 35  (hos den som skall bära graviditeten) men normal vikt är eftersträvansvärt.

En partner bör också vara frisk, läkarsamtal med sjukdomshistoria och ev läkarundersökning ingår.

Vid donationsbehandling måste en psykosocial bedömning av en beteendevetare göras enligt lag. Gäller både ensamstående och par. 1-2 samtal hos vår beteendevetare är därför obligatoriskt. Syftet med utredningen är att bedöma kvinnans/parets lämplighet som föräldrar. Ansvarig läkare gör en sammanfattande bedömning.

Donatorn

Klinikerna använder spermier från en spermabank i Köpenhamn. För att kunna donera spermier måste donatorn vara frisk, mellan 20-45 år och inte vara bärare av några kända ärftliga sjukdomar. Donatorn måste även ha en altruistisk inställning till donationen d.v.s. vara osjälvisk och inte se till egennytta.

Donatorn träffar både läkare och beteendevetare för utredning och bedömning. Prov tas för att utesluta smittsamma sjukdomar. När mannen blir godkänd som donator lämnar han upprepade spermaprover för nedfrysning.

Donatorn är anonym för kvinnan/paret och kvinnan/paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att, vid tillräcklig mognad, ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Matchning

Enligt lag får en patient inte välja egenskaper hos donatorn själv, det gör läkaren.  Donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad matchas med kvinnan som skall bära graviditeten. Om det är ett par som gör behandlingen tillsammans matchas donatorn mot den blivande föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar.

Behandling

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus.  Spermier tinas och behandlingen sker genom insemination i anslutning till ägglossning i normal menstruationscykel eller i hormonbehandlad cykel. Behandlingen individualiseras efter kvinnans egna förutsättningar.