IVF-behandling

 

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 september 2020. Vid IVF skall betalning ske före äggaspiration. Fakturan skickas ut vid behandlingsstart. Vänligen kontakta oss om mer information önskas.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

 

IVF-behandling vid Livio Fertilitetscentrum Falun (hela behandlingen, kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas får paret betala 25 % av behandlingskostnaden om inte ägguttag kan göras eller 75 % om ingen embryoåterföring kan göras.

34 000 kr

IVF-behandling vid Livio Fertilitetscentrum Falun (via hemortsläkare som har samarbetsavtal med kliniken i Falun. Kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas får paret betala endast hemortsläkarens kostnad om inte ägguttag kan göras eller 75 % av klinikens kostnad samt hemortsläkarens kostnad om ingen embryoåterföring kan göras.

25 250 kr

Totalfrys (som färsk behandling, ingen extra kostnad)

Återförande av frysförvarade befruktade ägg som tinats i naturlig menscykel (exklusive infektionsscreening).

16 000 kr

Återförande av frysförvarade befruktade ägg som tinats i stimulerad menscykel (exklusive infektionsscreening).

18 000 kr

När embryo/n ej klarat upptining debiteras

0 kr

Infrysning av embryon

0 kr

ERA-test

ERA-test (Endometrial Receptivity Analysis test) är en genetisk analys som anger den exakta tidpunkten för när ett embryo har högst sannolikhet att fästa i livmoderslemhinnan. Tidpunkten kan variera stort mellan olika kvinnor. Med den genetiska analysen bestämmer man den optimala tidpunkten för embryoåterföring.

9 500 kr

Frysförvaring av embryo/n 0 kr första året därefter
kr/år

Ny information kommer.

Frysförvaring av spermier i upp till 3 år

3 000 kr

Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA, exklusive infektionsscreening)

8 000 kr

Paketpris vid Livio Fertilitetscentrum Falun <40 år (hela behandlingen, exklusive infektionsscreening)

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 40 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

68 000 kr

Paketpris vid Livio Fertilitetscentrum Falun 40-41 år (hela behandlingen, exklusive infektionsscreening)

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 40-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

78 000 kr

Paketpris vid Livio Fertilitetscentrum Falun <40 år (via hemortsläkare, exklusive infektionsscreening)

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer.Detta kräver att kvinnan ej fyllt 40 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

50 500 kr

Paketpris vid Livio Fertilitetscentrum Falun 40-41 år (via hemortsläkare, exklusive infektionsscreening)

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer. Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 40-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

60 500 kr