Övriga behandlingar män

HBA

Är en laboratorieteknik som analyserar andelen mogna spermier i provet. HBA står för Hyaluron Bindning Assay. Hyaluron finns i det så kallade äggcell-cumuluscell-komplexet. Naturligtvis är det bara mogna spermier som specifikt kan binda sig (vid standard IVF) till äggcell-cumuluscell-komplexet som kan befrukta ägget. Forskning har visat att när mindre än 65 % av alla spermierna är fastklistrade (mogna) ökar andelen av embryon med hög kvalitet.

500 kr

 

PICSI

Det här är en laboratorieteknik (förbättrad ICSI), som gör att man väljer ut och överför endast en enda mogen spermie in i äggcellen. Detta ökar andelen framgångsrika utfall vid fertilitetsbehandling.

Vid användning av den enklare ICSI-metoden väljs lämpliga spermier ut enligt kriterier, utseende och rörlighet. PICSI imiterar vidhäftning av den mogna spermien till äggcellens hölje, vilket är mycket viktigt för valet av lämpliga spermier under naturlig befruktning. PICSI står för ”Physiological”ICSI. Denna teknik är möjligt att använda endast under förutsättning att det finns tillräckligt med spermier med god rörlighet i ejakulatet.

1000 kr