Elektronisk signering – Göteborg

Om du inte har möjlighet att visa legitimation och signera samtycket för ”tining och återförande av frysta embryon” på plats på Fertilitetscentrum finns möjlighet att signera dokumentet med e-legitimation (bank-ID, mobilt ID eller Telia). Gå in via länken nedan, fyll i samtycket och signera elektroniskt. Samtycket skickas sedan, via säker länk, till Fertilitetscentrum samtidigt som du får ett mejl som bevis på att dokumentet undertecknats och skickats. Spara det här mejlet om du vill hitta tillbaka till det senare.

Samtycket ska vara Livio Fertilitetscentrum tillhanda senast dagen före planerat
embryoåterförande

Elektronisk signering av samtycke “Godkännande för tining” (Göteborg)

Elektronisk signering av samtycke “Insemination med donerade spermier” (Göteborg)