Information om Covid-19 Livio Göteborg

Senast uppdaterad 2022-02-08

Hur påverkas du som patient av Covid-19?

Vi är alla glada över att Covid-19 restriktionerna ute i samhället släpps upp från och med den 9 februari. Livio Göteborg gör detsamma och välkomnar nu åter ev. partner eller en anhörig att följa med vid undersökningar på mottagningen samt vid embryoåterförande (ET).

Vid ägguttag kan vi tyvärr ännu inte tillåta ev parter eller anhörig att följa med.

Det är vårt mål och vår högsta önskan att kunna bedriva full verksamhet men risk för smitta och personalfrånvaro pga sjukdom gör oss fortsatt väldigt sårbara. Vi ber därför alla, patienter och besökare, att fortsatt bära munskydd på kliniken. Detsamma gäller för oss personal vid patientnära kontakt.

Vid förkylningssymtom stannar man som tidigare hemma

Läs mer om våra rådande riktlinjer nedan.

 

Om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom, även milda, måste du boka om din tid:

Det finns ingen anledning att skjuta upp din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av Covid-19 genom assisterad befruktning.

Men personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en (gäller också vaccinerade) med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Därför uppmanar vi dig att så snart som möjligt före ditt besök ta kontakt med oss om du:

 • Har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga) oavsett om du är vaccinerad eller inte.
 • Fortfarande inte är vaccinerad och har exponerats för Covid-19. 

Stanna hemma tills du får kontakt med oss. Om du på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om din tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

Vad gör vi på Livio Göteborg för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Covid-19?

Vi fortsätter bevaka utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

 • Vi tar emot besök på kliniken men fortsätter även med telefonkonsultationer där det är möjligt.
 • Just nu tar vi inte i hand med våra patienter.
 • Vi försöker att sprida ut patienter i väntrummet.
 • Eventuell partner eller anhörig deltar fortfarande inte vid alla besök på kliniken t ex vid ägguttag. Vissa undantag kan göras men måste bestämmas på förhand i samråd med kliniken. Detta gäller även partner som är vaccinerad mot Covid-19 eller som har antikroppar mot Covid-19.
 • Vi önskar att spermaprovtagning i största möjliga utsträckning sker i hemmet.
 • Vi tillåter i dagsläget inga barn på kliniken. Har du inte möjlighet till barnomsorg ber vi dig att snarast kontakta oss för att boka om din tid.

Om du är gravid?

Studier har visat att gravida har en något förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i Covid-19, vilket medför en något högre risk för att barnet föds för tidigt. Man har hittills inte sett att Covid-19 påverkar tidig graviditet/fosterutveckling. De flesta, även gravida, som blir sjuka i Covid-19 får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar i Covid-19 senare i graviditeten (efter v 20) löper dock ökad risk att få svår sjukdom. Störst risk för svår sjukdom föreligger hos de gravida med underliggande riskfaktorer: BMI >30, ålder >35 år, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, diabetes I och II, kronisk lung–njursjukdom. Som gravid gör du därför rätt i att vara extra försiktig.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot Covid-19. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 eftersom skyddet behövs bäst senare i graviditeten.

Om du har inlett din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderas du ta den andra dosen som planerat. Den andra dosen är viktig för ett bra och långvarigt skydd mot Covid-19.

Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
Stor erfarenhet finns nu från användning av mRNA vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) mot Covid-19 hos gravida kvinnor och negativ inverkan på graviditet eller foster har inte kunnat visas. Följaktligen kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning. Du kan påbörja behandling direkt efter avslutad vaccination, dvs dos 2.

Hur kan jag skydda mig mot Covid-19?

Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

 • Vaccinera dig.
 • Bära munskydd
 • Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvik nära kontakt med personer som har förkylnings- eller influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra.

Vi rekommenderar att ni även löpande håller er uppdaterade om virusets utveckling och hur du som individ kan bidra till minskad smittspridning på Vårdguiden 1177 och på Folkhälsomyndighetens hemsida om Covid-19.

.