För distansläkare Göteborg

 

 

Information till distansläkare

[passster password=”distans”]
Här kan du läsa några av de, som vi bedömer det, viktigaste frågorna i samband med utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Dokumenten är kategoriserade under olika rubriker. Klicka på de olika länkarna för att nå det dokument som önskas.

Dokumenten är kopior av de som finns i Fertilitetscentrums kvalitetssystem och uppdateras kontinuerligt, därför bör man inte kopiera och förvara onödigt många papperskopior.

 

Information till distansläkarlinjen

Medicinska klinikinstruktioner PM

 

Patientinformation/Blanketter

 

Nyhetsbrev och övrig aktuell information

[/passster]