HBTQ

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlande med respekt och känner sig välkomna. Därför utbildas de anställda på alla våra kliniker fortlöpande i HBTQ-frågor.

Den HBTQ-kompetens som finns på våra klinik handlar om grundläggande normkritik samt kunskap om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners livsvillkor samt om personer som identifierar sig som queer. Diskriminering och privilegier, hbtq-personers hälsosituation och livsvillkor samt lagstiftning och hbtq-historia.