Nedfrysning av egna ägg och spermier

Äggfrys

Konsultation/ utredning äggfrys
3000kr

Stimulering och nedfrysning av ägg

Första behandlingen
35 000kr

Påföljande behandlingar
29 000kr

Läkemedelskostnader tillkommer.

Frysförvaring efter 1 år
3000 kr/år

Samtal inför IVF med ICSI
2000kr

ICSI med parets egna spermier
31 000kr
Om tining sker i samband med färsk IVF-behandling tillkommer kostnaden för den färska IVF-behandlingen med
10 000kr

ICSI med donerade spermier efter äggfrys
42 000kr
Om tining sker i samband med färsk IVF-behandling tillkommer kostnaden för den färska IVF-behandlingen med
10 000kr

Spermier

Infrysning och förvaring av spermier i 1 år
3000kr

Frysförvaring efter 1 år
3000kr/år