Coronavirus

Viktig information om Coronaviruset

Coronavirus (Covid-19)

Många av våra patienter är på resor bl a till områden där flera fall av Covid-19 rapporterats senaste tiden. För att förhindra smittspridning ber vi alla våra patienter hålla sig uppdaterade om det aktuella läget via:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Infektion med coronavirus är inkluderat i smittskyddslagen som samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto. Den geografiska spridningen kan dock ändras snabbt.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

För ytterligare infektion se Folkhälsomyndighetens hemsida.