Fertilitetsutredning

Nedanstående priser gäller från 1 september 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

För boende i Västerbottens sker regionfinansierade infertilitetsutredningar vid Barnlöshetsmottagningen, Kvinnokliniken Skellefteå lasarett. Mer information hittar du här www.1177.se eller ring 0910-77 15 15. För boende inom övriga landsting gäller att landstingsfinansierade utredningar sker vid respektive kvinnoklinik. Kontakta närmaste kvinnoklinik för närmare besked och information.

Fertilitetsutredning

1 800 – 8 150 kr

Undersökning av äggledarna med kontrast (HSSG)

2 000 kr

Spermaanalys inklusive blodsmittsprov och återkoppling

3 000 kr