Fertilitetsutredning

Nedanstående priser gäller från 9 januari 2024.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

För boende i Västerbotten sker regionfinansierade infertilitetsutredningar vid Barnlöshetsmottagningen, Kvinnokliniken Skellefteå lasarett. Mer information hittar du här www.1177.se eller ring 0910-77 15 15. För boende inom övriga regioner gäller att regionfinansierade utredningar sker vid respektive kvinnoklinik. Kontakta närmaste kvinnoklinik för närmare besked och information.

Fertilitetsutredning/konsultation

Läkarkonsultation 2 000 kr

Blodprovsanalys AMH (äggreserv) 1 000 kr

Blodprovsanalys hormonprover 150 kr/st

Spermieanalys 1 500 kr

Ultraljud och blodprov för patienter i behandling på annan klinik erbjuds för våra tidigare patienter i mån av tid. Hör med kliniken för pris.

 

Undersökning av äggledarna med kontrast (HSSG)

2 500 kr

Spermaanalys inklusive återkoppling

1 500 kr