Årsrapport från kvalitetsregistret Q-IVF

Årsrapport 2019 gällande behandlingar startade under 2017 finns på Q-IVFs hemsida. Här hittar du resultat för riket, trender och även öppna jämförelser. Klicka här.