Månadens medicin

Läkemedlet Fyremadel som är samma preparat som Orgalutran är månadens vara på alla apotek i Sverige september ut enl tillverkaren. Detta innebär att har du recept på Orgalutran så kommer apoteket ge dig Fyremadel i stället men som sagt september ut sen är det som vanligt igen.