MikroTESE metoden för de svåraste fallen av manlig infertilitet

En allvarlig typ av manlig infertilitet är azoospermi, vilket betyder total avsaknad av spermier i sädesvätskan. Den svåraste formen kallas ”icke obstruktiv azoospermi” där spermieproduktionen i testiklarna är gravt nedsatt alternativt helt utslagen. Detta tillstånd förekommer hos ungefär 1 % av den manliga befolkningen. Idag finns det ändå hopp för dessa män att bli biologiska fäder genom att kirurgiskt utvinna spermier från testiklarna. Sannolikheten att finna spermier varierar i olika studier mellan 35 – 60 % beroende på vilken kirurgisk metod som används.

Göran Westlander, IVF-läkare och verksamhetschef på Livio Göteborg är en framstående expert inom området för manlig infertilitet och tillsammans med sitt team har han i många år kämpat för att hjälpa dessa män att bli fäder.

Livio Fertilitetscentrum Göteborg introducerade redan 2013 MikroTESE, vilket är den mest avancerade operationsmetoden för att utvinna testikulära spermier hos dessa män.

Läkartidningen publicerade under sommaren en översiktsartikel från teamet i Göteborg där metoden beskrivs och de fina behandlingsresultaten redovisas.
Läs gärna och hör av er till oss på Livio Göteborg för ytterligare information via kontaktformuläret på www.livio.se/goteborg.

MTESE läkartid 2019