Välkommen till Livio Egg and Sperm Bank

I Sverige råder stor brist på ägg- och spermiedonatorer och i syfte att öka tillgängligheten för assisterad befruktning etableras nu en privat ägg- och spermiebank som ska kunna förse både privata och offentliga kliniker med ägg och spermier.

Genom etableringen av Livio Egg and Sperm Bank vill vi förändra synen på donation i Sverige. Fler donatorer behövs för att hjälpa ofrivilligt barnlösa par och kvinnor att kunna få det de önskar sig allra mest, ett barn.

Ändrad lagstiftning har öppnat möjligheten för nya patientgrupper och antalet behandlingar har ökat där donerade ägg och spermier är en förutsättning för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Idag är tillgången på donerade ägg eller spermier mindre än efterförfrågan men de privata klinikerna erbjuder i nuläget behandlingar med spermier köpta från Danmark och har därför inga väntetider. Vårdköerna inom landstingen är upp till fyra år långa och i värsta fall kan fertilitetsbehandlingen omöjliggöras på grund av åldersfaktorn när väntetiden är för lång.

Svenska myndigheter har som ambition att Sverige ska vara självförsörjande med donerade könsceller men på grund av den bristande tillgången så tvingas privata, såväl som vissa offentliga kliniker att importera från privata spermiebanker i Danmark.

Vi vill med Livio Egg and Sperm Bank ta och visa att vi tar vårt ansvar på en nationell nivå. Målet är att förändra synen på ägg- och spermiedonation. Genom att göra ägg- och spermiedonation till en mer känd och avdramatisera företeelse kommer fler ofrivilligt barnlösa att få hjälp till sitt efterlängtade barn.

Donationsverksamhet får inte bedrivas kommersiellt i Sverige vilket innebär att givare ska donera sina spermier eller ägg i altruistisk anda men ersätts med en summa som ska täcka eventuella utgifter i samband med donationen.

Varför bli ägg- eller spermiedonator?

  • Möjligheten att utföra en altruistisk handling för någon annan, ge en gåva av liv.
  • Som donator får man en kostnadsfri hälsoundersökning och koll på sin fertilitet.
  • Donatorer får en ersättning för sin insats som ska täcka resekostnader och eventuellt bortfall av inkomst.

Läs mer om hur du kan bli donator och vad det innebär:

Livio Egg Bank

Livio Sperm Bank