Vår stora patient-undersökning 2018

Nu är resultaten från vår stora patientundersökning här. Eftersom vi alltid vill göra vårt absolut bästa för att uppfylla de förväntningar som våra patienter har på oss, genomför vi regelbundet en patientundersökning – KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). Era synpunkter är oerhört värdefulla för oss för att vi ska kunna identifiera förbättringsområden och fortsätta att vara ledande i Norden inom fertilitetsbehandlingar.

Patientenkäten genomfördes mellan januari och april på våra svenska kliniker i år och över 1000 personer svarade.

Det här tycker patienterna var särskilt bra:

  • Bemötandet – ”Jag kände mig bemött med respekt och engagemang av all personal”.
  • Den medicinska vården.
  • Korta väntetider för behandling.

Det här tycker patienterna behöver bli bättre:

  • Informationen om olika undersökningar t ex ultraljud, spermaprover.
  • Tillgänglighet.
  • Tillgång till psykolog eller kurator vid behov.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att besvara enkäten! Nu kommer vi att jobba vidare med att följa upp era synpunkter och åtgärda det vi kan. Vi kommer att fokusera på att förbättra och förtydliga vår information och öka vår tillgänglighet. Alla våra kliniker har idag tillgång till psykolog eller kurator men vi ska bli mycket bättre på att informera om det och uppmuntra till kontakt.

Du är självklart alltid välkommen att höra av dig till oss och dela med dig av dina erfarenheter och  synpunkter. Vi blir alltid tacksamma för era idéer och förslag för att vi ska kunna fortsätta med det som är bra och förbättra det som behövs, för alla våra patienters skull.