Vi söker en verksamhetschef/ medicinskt ansvarig läkare till Livios nya klinik i Dubai!

 

Livio AB drivs i privat regi och är Nordens största aktör inom IVF-behandlingar med nio kliniker i Sverige, Norge och Island. Tillsammans utför vi idag cirka 8 500 IVF-behandlingar per år. Livio har även ett eget ”non-profit” forskningsbolag och Sveriges enda privata ägg- och spermiebank, Livio Egg and Spermbank.
Livio AB har ingått ett joint-venture avtal för att tillsammans med American Hospital i Dubai bygga en IVF-klinik. American Hospital är ett av de de äldsta och mest välrenommerade sjukhusen i Dubai och har ett nära samarbete med Mayo Clinic i USA. IVF-kliniken kommer att bli en del av American Hospitals satsning på utbyggnad av kvinnosjukvården. Sjukhuset har en internationell prägel med för närvarande ca: 1100 anställda från många olika länder som tex England, USA, Indien mm.

Vi kan nu erbjuda en fantastisk chans för den som vill arbeta utanför Nordens gränser. Vi söker en verksamhetschef till vår nya klinik i Dubai. Kliniken är ett resultat av ett joint venture-avtal mellan Livio och American Hospital Dubai och kommer att byggas utifrån Livios medicinska standard med den senaste tekniken. Du kommer att arbeta i enligt med Livios riktlinjer såväl medicinskt som etiskt. Dina möjligheter att forma verksamheten i Livios anda och skapa ett framgångsrikt team kommer att vara stora.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef/ Medicinskt ledningsansvarig har du det medicinska ansvaret på kliniken och ansvarar även för verksamheten i sin helhet. Din tyngdpunkt kommer att ligga på det kliniska arbetet på kliniken, men du ska också leda, följa upp och utveckla klinikens verksamhet och blir i högsta grad delaktig i företagets framtida utveckling. Till din hjälp har du en laboratoriechef och en mottagningschef som rapporterar till dig. Du får även kontakt med övriga verksamhetschefer inom Livio och samråder i medicinska frågor med Livios koncerngemensamma medicinska chef. Du rapporterar till VD för det samägda bolaget i Dubai och kommer att få stöd med administrativa frågor. En viktig uppgift är att undervisa yngre kollegor. Koncerngemensamt forsknings och utvecklingsarbete kan bedrivas vid kliniken men tyngdpunkten är klinisk verksamhet under ett uppbyggnadsskede.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med minst fem års erfarenhet från IVF verksamhet. Du är en driven kliniker som trivs med att arbeta med olika patientkategorier och har intresse för att utveckla både medarbetare och verksamhet. Du skall vara engagerad, resultatinriktad och tydlig i ditt ledarskap och ha förmågan att skapa en god stämning och få olika personalkategorier att arbeta mot samma mål. Vi förutsätter att du har mycket goda referenser från tidigare anställningar samt behärskar det svenska och engelska språket i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla sjukvårdsverksamhet är liksom kunskaper i arabiska meriterande men inte något krav.

Personliga egenskaper
Du har förmågan att utveckla medarbetarnas kompetens och skapa ett positivt arbetsklimat. Att sträva efter effektivitet i arbetet liksom att uppnå ekonomiska resultat är självklart för dig. Vi värdesätter egenskaper som handlingskraft, lyhördhet, kommunikationsförmåga och tydlighet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.

Anställningsform
Tjänsten är en heltidstjänst. Tillträde sker efter överenskommelse. Anställningen kommer att vara förlagd till American Hospital i Dubai.

Ersättning
Fast månadslön samt överenskomna förmåner. Anställningen kommer att vara förlagd till Dubai vilket medför att vid vistelse som överstiger ett år är inkomsten helt skattefri. Det finns goda möjligheter att ta med sig sin familj då det finns mycket bra skolor. Bostad och bil kommer att ordnas och ingår i ersättningen.

Så ansöker du
För mer information om tjänsten kontakta gärna Steffan Lundberg 073-8252540 alt steffan.lundberg@validation.livio.se

Vi ser fram emot din ansökan via mail till suzanne.lindholm@validation.livio.se senast 2020-01-19.