Viktig information fakturering om bruten behandling

Uppdatering av sida pågår.

IVF-behandling/SR-IVF-behandling som utförs helt vid Livio Falun

Vid ej fullgjord IVF-behandling endast ägguttag 18 000 kr

Vid ej fullgjord SR- IVF-behandling endast ägguttag 27 000 kr

IVF/SR-IVF-behandling som avbryts före ägguttag 3 000 kr

IVF-behandling/SR-IVF-behandling ultraljud på annan ort

Vid ej fullgjord behandling endast ägguttag 16 000 kr

IVF-behandling/SR-IVF-behandling distans

Vid ej fullgjord behandling endast ägguttag 13 750 kr

Vid ej fullgjord SR-IVF-behandling endast ägguttag 22 625 kr

IVF/SR-IVF-behandling som avbryts före ägguttag återbetalas hela beloppet avseende Faluns del. Endast kostnaden för
behandling till aktuell läkare betalas av patienten själv.

Vid IVF/SR-IVF-behandling som avbryts före ägguttag/Frysåterföring/AID/AIH och ultraljud är utfört på annan ort (gäller ej behandling distans)

Faktureras en administrativ kostnad på 500 kr

Alla behandlingsformer

Vid utebliven embryoåterföring där embryon kan frysas och sedan kommer att kunna återföras efter tining, betalas den totala kostnaden och den följande första frysåterföringen blir kostnadsfri.

IVF-behandling – Avtal paket hela behandlingen i Falun

Bryts behandlingen före ägguttag görs ingen återbetalning från Livio Falun.

IVF-behandling – Avtal paket IVF/SR-IVF ultraljud på annan ort

Mer information kommer.

IVF-behandling – Avtal paket distans

Vid behandling som avbryts före ägguttag betalas endast kostnaden för behandling till aktuell läkare och behandlingen räknas inte in i paketpriset hos Livio Falun.

Frysåterföring

Om UL vid annan klinik schablonavdrag 1500 kr vid betald behandling.

AID

Om UL vid annan klinik schablonavdrag 1500 kr vid betald behandling.

3-avtal AID

Om UL på annan ort återbetalas 1500 kr vid betald behandling.