Cellprov

Om du har fått en kallelse för cellprov med en tid som ej passar, kan du komma på vår drop-in. Tisdagar 08-09 och torsdagar 14-15. Du behöver ej ringa för att boka om tiden.