Basprogrammet

Vi följer Region Skånes basprogram för graviditetsövervakning/ hälsovård. I samband med inskrivningen kommer du att få en mapp med information där det också finns  en översikt över alla besök som kommer att bokas in under din graviditet.