Hvad siger loven?

Du vil donere dine æg på en af vore klinikker i Sverige og ifølge svensk lov skal et barn, der er født ved donation af æg eller sæd, have mulighed for i en moden alder at kunne finde ud af sit genetiske oprindelse. Derfor vil donorens oplysninger blive arkiveret i Livio Egg Bank. I de tilfælde, hvor det vil være relevant for barnet at ønske at søge efter sin genetiske oprindelse, vil Livio Egg Bank altid kontakte dig på forhånd, så du er forberedt.

Ifølge svensk lov må en ægdonor i Sverige give ophav til barn i højst 6 familier (og op til 10 børn ialt).

De vigtigste ting i loven, som du som donor skal vide:

“Et barn, der er født ved ægdonation, har ret til i en moden alder, at modtage dele af de oplysninger om ægdonoren, der er registreret i sygehusets særlige journal. Socialstyrelsen i Sverige er forpligtet til at bistå barnet og være behjælpelig med at indhente disse oplysninger.”

Donoren underskriver et samtykke der giver tilladelse til, at de donerede æg kan bruges til in vitro-befrugtning, og donoren har således ingen juridiske rettigheder eller forpligtelser overfor eventuelle fremtidige børn.