Økonomisk kompensation

Ifølge svensk lov skal donation være altruistisk, hvilket betyder, at du donerer helt frivilligt for at hjælpe en anden og uden egen økonomisk vinding. Den økonomiske kompensation, du modtager, har til formål at kompensere for din rejsetid og eventuelle tabte indtægter ved besøg og ture på klinikken. Som ægdonor refunderes du 12.000 SEK for hver donation til Livio Egg Bank.