Information om coronavirus och vaccination inför fertilitetsbehandling

9 juni 2021

Hur påverkas du som patient av COVID-19?

Alla Livios kliniker har öppet och genomför behandlingar nästa helt som vanligt. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens direktiv mycket noga och uppdaterar löpande vår hemsida och Facebook med de mest aktuella nyheterna och de eventuella förändringar som kan förekomma i samband med coronaviruset.

På grund av coronapandemin har Livio nya riktlinjer för att ta hänsyn till sjukvården i allmänhet, vilket innebär att behandlingen kan påverkas för vissa patientgrupper. Du får mer information när du kontaktar oss. Vi uppdaterar riktlinjerna veckovis och de kan snabbt förändras utifrån hur situationen ser ut i omvärlden.

Om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom, även milda, måste du boka om din tid:

Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset?

Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

 • Vi minimerar kontakten mellan patient och personal och prioriterar telefon- och videosamtal där det är möjligt. Just nu tar vi inte i hand med våra patienter.
 • Vi sprider ut patienter i väntrummet och bokar in tider med längre intervaller för att undvika att patienter är i samma väntrum samtidigt.
 • Eventuell partner måste efter spermieprovtagning lämna kliniken och vänta utanför. Vi önskar att spermieprovtagning i största möjliga utsträckning sker i hemmet. Eventuell partner kan tyvärr inte i nuläget delta vid äggplock eller återförande eller insemination. Detta i syfte att minska riskerna för smittspridning. Detta gäller också anhöriga som är vaccinerade mot Covid-19 eller som har antikroppar mot Covid-19.
 • Vi tillåter i dagsläget inga anhöriga eller barn på kliniken. Har man inte möjlighet till barnomsorg ber vi patienten att snarast kontakta oss för att boka om sin tid.

Bör du avbryta eller senarelägga din behandling på grund av Coronaviruset?

Det finns ingen anledning att skjuta upp eller avbryta din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av COVID-19 genom assisterad befruktning. Men vi uppmanar våra patienter att så snart som möjligt före ert besök ta kontakt med oss om ni:

 • Har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga).
 • Träffat någon person med bekräftad coronavirus-infektion.
 • Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus-infektion vårdats.

Även om det kan vara svårt att komma fram på telefonen så stanna hemma tills ni får kontakt med oss. Om ni på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om er tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

Om du är gravid?

Man har hittills inte sett att covid-19 påverkar tidig graviditet/fosterutveckling. Det förefaller inte som gravida kvinnor löper ökade risker för att insjukna i Covid-19. De flesta, även gravida, som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar i Covid-19 senare i graviditeten (efter v 20) löper dock ökad risk att få svår sjukdom. Störst risk för svår sjukdom föreligger hos de gravida med underliggande riskfaktorer: BMI >30, ålder >35 år, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, diabetes I och II, kronisk lung–njursjukdom. Som gravid gör du därför rätt i att vara extra försiktig.
Gravida med riskfaktorer, se ovan, prioriteras för vaccination i fas 3.
Sedan 25/5 rekommenderas även gravida utan riskfaktorer vaccination i sin åldersgrupp i fas 4. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 eftersom skyddet behövs bäst senare i graviditeten.

Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
Stor erfarenhet finns nu från användning av mRNA vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) mot covid-19 hos gravida kvinnor och negativ inverkan på graviditet eller foster har inte kunnat visas. Följaktligen kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.
Hur lång tid efter att jag har vaccinerats kan jag genomgå assisterad befruktning?
Du kan påbörja behandling direkt efter avslutad vaccination dvs dos 2.
Källa: InfPreg

Hur kan jag skydda mig mot Coronaviruset?

Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

 • Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvik nära kontakt med personer som har förkylnings- eller influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra.

Vi rekommenderar att ni även löpande håller er uppdaterade om virusets utveckling och hur du som individ kan bidra till minskad smittspridning på Vårdguiden 1177 och på Folkhälsomyndighetens hemsida om Corona.