Blanketter E-signering

Blanketter E-signering

 

 

Inför tining och återföring av frysförvarade embryon

 

Samtycket gäller bara ett försök och måste fyllas i inför varje återföring

 

Inför nedfrysning av spermier

 

 

Inför insemination med donerade spermier – par och ensamstående

 

 

Efter födsel

Du kan gå in på 1177 – Livio Fertilitetscentrum Gärdet – Graviditetsresultat. Här kan du via ditt bank-id lämna information till oss angående födsel. Det går naturligtvis också att skicka in den blankett du fått i samband med besök hos oss, där graviditet konstaterats. Om du önskar en ny blankett hemskickad, kontakta oss gärna så fixar vi det!