Information om covid-19 Livio Gärdet

8/2 2022

Hur påverkas du som patient av Covid-19?

Vi är glada över att restriktionerna släpps ute i samhället men vi inom sjukvården måste fortsätta att iaktta försiktighet. Detta betyder att eventuell partner är välkommen att närvara vid nybesök och graviditetsultraljud men inte vid de övriga besöken tillsvidare. Läs mer om våra rådande riktlinjer nedan.

Om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom måste du boka om din tid:

Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en (gäller också vaccinerade) med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande covid-19?

Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

 • Vi tar emot besök på klinikerna men prioriterar telefon- och videosamtal i de fall där det är möjligt. Just nu tar vi inte i hand med våra patienter.
 • Vi försöker att sprida ut patienter i väntrummet.
 • Eventuell partner deltar fortfarande inte vid alla besök på kliniken, till exempel vid ultraljudskontroll, ägguttag, återförande eller insemination. Vissa undantag kan göras men måste bestämmas på förhand i samråd med kliniken. Detta gäller även partner som är vaccinerad mot covid-19 eller som har antikroppar mot covid-19.
 • Vi tillåter i dagsläget inga övriga anhöriga eller barn på kliniken. Har du inte möjlighet till barnomsorg ber vi dig att snarast kontakta oss för att boka om din tid.

Om du är i behandling eller har en bokad tid?

Det finns ingen anledning att skjuta upp din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av covid-19 genom assisterad befruktning. Men vi uppmanar dig att så snart som möjligt före ditt besök ta kontakt med oss om du:

 • Har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga) oavsett om du är vaccinerad eller inte.
 • Fortfarande inte är vaccinerad och har exponerats för covid-19. 

Stanna hemma tills du får kontakt med oss. Om du på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om din tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

Om du är gravid?

Studier har visat att gravida har en något förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket medför en något högre risk för att barnet föds för tidigt. Man har hittills inte sett att covid-19 påverkar tidig graviditet/fosterutveckling. De flesta, även gravida, som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar i covid-19 senare i graviditeten (efter v. 20) löper dock ökad risk att få svår sjukdom. Störst risk för svår sjukdom föreligger hos de gravida med underliggande riskfaktorer: BMI >30, ålder >35 år, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, diabetes I och II, kronisk lung–, njursjukdom. Som gravid gör du därför rätt i att vara extra försiktig.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 eftersom skyddet behövs bäst senare i graviditeten.

Om du har inlett din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderas du ta den andra dosen som planerat. Den andra dosen är viktig för ett bra och långvarigt skydd mot covid-19.

Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
Stor erfarenhet finns nu från användning av mRNA vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) mot covid-19 hos gravida kvinnor och negativ inverkan på graviditet eller foster har inte kunnat visas. Följaktligen kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning. Du kan påbörja behandling direkt efter avslutad vaccination, dvs dos 2.

Hur kan jag skydda mig mot covid-19?

Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

 • Vaccinera dig
 • Bära munskydd
 • Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon
 • Undvik nära kontakt med personer som har förkylnings- eller influensaliknande symptom                    
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra

Vi rekommenderar att ni även löpande håller er uppdaterade om virusets utveckling och hur du som individ kan bidra till minskad smittspridning på Vårdguiden 1177 och på Folkhälsomyndighetens hemsida om covid-19.