Resultat 2016-2017 Livio Göteborg

 

IVF-behandlingar (IVF/ICSI)

<38år 38-39år 40-41år >41år
Antal ägguttag 1147 296 218 127
Antal embryoåterförande 774 199 150 95
Andel återförande med 1 embryo 92% 90% 81% 61%
Andel graviditeter per återförande 48,0% 40,7% 28,7% 21,0%
Andel pågående graviditeter/förlossning per återförande 36,2% 27,0% 17,0% 11,6%
Andel tvillinggraviditeter 1,0% 1,9% 0,5% 0,0%

IVF-behandlingar med frysta, tinade embryon

 

<38 år 38-39 år >39 år
Antal embryoåterföranden 546 125 177
Andel embryoåterföranden med 1 embryo 100% 100% 100%
Andel återföranden med blastocyst 100% 100% 100%
Andel graviditeter per återförande 58% 51% 40%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 44% 38% 24%
Andel tvillinggraviditeter <1% 0% 1,1%