Årsrapport från kvalitetsregistret Q-IVF

Årsrapporten 2017 (med data fram till 2015) finns nu publicerad på Q-IVFs hemsida. Här hittar du resultat för riket, trender och även öppna jämförelser. Klicka här.