Sommartider Livio Umeå 2021

9 Jun 2021

Vi har sommarstängt 12/7 – 11/8

 

Inför stängning

 

Antagonist (korta protokollet):

Sista dag att starta med FSH (injektion)= 24/6

 

Agonist (långa protokollet):

Sista dag att starta med FSH (injektion) = 23/6

 

Sista dag för ägguttag inför sommarstängning måndag 5/7 (undantag kan ske om återföring av embryo ej är aktuellt)

 

Inför öppning

 

Antagonist (korta protokollet):

Första dag att starta med FSH (injektion) =   FSH start tidigast 7/8 (ul dag 6) alt 4/8 (ul dag 9). Information får du av sjuksköterska/barnmorska om vilken dag som är lämplig att starta.

 

Agonist (långa protokollet):

FSH (injektion) start tidigast 7/8 (UL dag 6) alt 4/8 (UL dag 9) om ok att starta utifrån sprayblödning och nedregleringsE2 ej är nödvändigt. OBS!  Om nedregleringsE2 är nödvändigt, kan patienten ta nedregleringsE2 tidigast 12/8.

Information får du av sjuksköterska/barnmorska om vilken dag som är lämplig att starta och om du behöver ta nedreglerings E2 eller inte.

 

Första dag för ultraljud = torsdag 12/8

Första dag för ägguttag = måndag 16/8

 

Ha en fin sommar!