Viktig information om Coronaviruset Barnmorskemottagningen

12 Mar 2020

Till våra patienter!

Vi uppmanar våra patienter och besökare till Livios kliniker att så snart som möjligt före ert besök kontakta oss om ni:

  • Har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga symtom).
  • Rest utomlands de senaste 14 dagarna.
  • Träffat någon person med bekräftad coronavirus-infektion.
  • Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus-infektion vårdats.
  • För att skydda våra gravida ställer vi också tillsvidare in alla föräldrautbildningar och ber våra patienter komma utan anhöriga för att minimera risken att komma i kontakt med någon som bär på smitta.

Även om det kan vara svårt att komma fram på telefonen så stanna hemma tills ni får kontakt med oss. Om ni på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om er tid.

Dessa åtgärder är för att skydda våra äldre och svaga i samhället genom att minska smittspridningen i samhället så att sjukvården hinner ta hand om de sjuka.

Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Detta innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

  • Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
  • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra.

För ytterligare information se Folkhälsomyndighetens hemsida.