Coronavirus

3 Mar 2020

Viktig information om Coronaviruset

 

Coronavirus 2019-nCoV

Coronavirus har vid genetisk kartläggning uppvisat släktskap med SARS-coronavirus. Kunskapen om coronaviruset är fortfarande ofullständig. Infektion med coronavirus är inkluderat i smittskyddslagen som samhälls- och allmänfarlig sjukdom.

För att förhindra spridning av viruset inom vård och omsorg ber vi våra patienter kontakta vår mottagningspersonal om ni:
• Rest utomlands de senaste 14 dagarna
• Träffar någon person med bekräftad coronavirus infektion
• Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus infektion vårdats.

För ytterligare infektion se Folkhälsomyndighetens hemsida.