Lättade restriktioner 9/2

8 Feb 2022

Vi är alla glada över att Covid-19 restriktionerna ute i samhället släpps upp från och med den 9 februari.

Livio Göteborg gör detsamma och låter nu åter eventuell partner/en anhörig medfölja vid undersökningar på mottagningen, samt vid embryoåterföring (ET).

Vid ägguttag fortsätter vi i nuläget med att inte tillåta ev partner att närvara. Detta för att hålla nere smittorisken under den fortsatta pågående pandemin.

Risk för smitta och personalfrånvaro pga sjukdom gör oss fortsatt väldigt sårbara, vi ber därför att våra patienter bär munskydd vid era besök på kliniken. Detsamma gäller för oss personal vid patientnära kontakt. Vid förkylningssymptom stannar man som tidigare hemma.

Läs mer om Covid-19 och vaccinationer här.