Pågående vetenskapliga studier

30 Nov 2018

Vi på Livio Fertilitetscentrum Malmö vill vara en aktiv del i vetenskap och forskning inom vårt område.

Vi deltar därför i olika studier ofta tillsammans med andra enheter. Dessa studier är granskade och godkända både av en etisk kommitté gällande studieupplägg och patientsäkerhet samt av Livio Sverige forskningsråd.

Nu pågår en studie på vår klinik och vi kan komma att fråga er om ni vill delta i någon eller båda dessa studier. På samma sätt som patienter i tidigare studier bidragit till att utveckla de IVF-behandlingarna som vi gör idag kommer denna studie att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen i att göra IVF-behandlingar effektivare och säkrare.

Time-Lapse studien vill studera och jämföra om men med kameraövervakningsteknik ”time lapse” av embryonas utveckling kan bidra till att välja det embryo som har störst chans att leda till graviditet. Den IVF-behandling som ni gör kommer att utföras på samma sätt som vanligt. Ni kommer att få mer information i anslutning till att behandlingen startas och på ägguthämtningsdagen kan ni komma att få erbjudande om att delta i studien.

Detta är en multicenterstudie som görs tillsammans med många andra kliniker i Sverige.