Region Dalarnas kriterier för IVF-behandling och IVF med donerade spermier

28 May 2019

Region Dalarnas kriterier för IVF-behandling och D-IVF (IVF med donerade spermier)

  Ålder

Kvinna som ska genomgå utredning eller behandling över 25 år och under 40 år.
Eventuell partner över 25 år.

 Socialt

Par ska ha stabil relation sedan minst ett år (i vissa fall två år enligt ovan) och gemensam folkbokföringsadress.

Ensamstående kvinnor ska ha bestående barnlängtan och får inte vara skrivna ihop med en partner.

Tidigare barn

Minst en i paret ska vara barnlös (gäller både biologiska och adopterade barn).

Ensamstående ska vara barnlös (gäller både biologiska och adopterade barn).

 BMI

BMI ska vara 19 – < 35 (dvs avrundas till 34).

 Tidigare sterilisering

Ingen av parterna ska tidigare ha genomgått frivillig sterilisering. Gäller även om patienten därefter genomgått refertiliseringsoperation.

Kriterier för behandling

För samtliga behandlingar ska paret eller ensamstående kvinnan fortsatt uppfylla kriterier för behandling enligt ovan, gäller inför start av varje behandling. Vid missbruk, inklusive anabola steroider, krävs ett års drogfrihet innan behandling.

 Donatorinsemination (och IVF med donerade spermier)

Heterosexuella par där mannen har azoospermi.

Risk för överförande av svår genetisk sjukdom via mannens spermier.

Lesbiska par.

Ensamstående kvinnor.

Totala antalet inseminationer är sex till paret eller kvinnan.

De sista två behandlingarna kan efter samråd med Kvinnokliniken Falun bytas mot ett IVF-försök med donerade spermier (D-IVF).

Vid ålder över 38 år hos kvinnan kan D-IVF övervägas utan föregående inseminationer. Vid ålder från 38 år kan D-IVF övervägas efter 2 inseminationer, det kan då ges 2 D-IVF och vid ålder från 39 år kan samtliga inseminationer bytas mot 3 D-IVF.

OBS Vid byte av mottagande kvinna inom lesbiskt par ges inte fler inseminationer till paret än sammanlagt 6 st.

 

Äggdonation

Infertilitet pga. kvinnlig orsak:

  • Prematur menopaus.
  • Äggstockssvikt pga. genetisk orsak (Turner).
  • Latrogen ovarian failure, t ex efter strålbehandling, cytostatika eller kirurgi på ovarierna.
  • Undermålig äggstocksfunktion vid IVF/ICSI, så dålig att fler IVF inte bedöms meningsfullt.
  • Genetisk orsak hos kvinnan, antingen egen ärftlig sjukdom eller anlagsbärare av ärftlig sjukdom.
  • Äggdonation inom paret (eg. embryodonation) tillåts endast av medicinska skäl.Sammanlagt kan paret erbjudas max tre fullständiga behandlingar (inklusive minst en embryoåterföring) inkluderande eventuella initiala behandlingar med egna gameter. Pga. rådande brist på äggdonatorer kan paret ofta endast erbjudas en behandling om de inte själva rekryterar donator.

Behandling för att få syskon är alltid privatfinansierad.  

 

Kontakta oss för mer information här: