Sökes: ägg och spermier

5 Oct 2018

På måndag den 8 oktober inleds den nationella donationsveckan. Donerade ägg och spermier är en förutsättning för att många ofrivilligt barnlösa ska få möjlighet att bli föräldrar. Men efterfrågan är mycket större än tillgången och väntan blir ibland så lång att tiden rinner ut för dem  som står i kö till behandling.

Livio vill denna vecka uppmärksamma en donationsverksamhet i skymundan. För de ofrivilligt barnlösa som behöver hjälp med donerade ägg eller spermier kan väntetiden bli lång och behandlingen i värsta fall utebli eftersom bristen på donatorer är mycket stor. Från och med januari 2019, när reglerna för assisterad befruktning moderniseras och det blir tillåtet att utföra assisterad befruktning med hjälp av enbart donerade könsceller, kommer behovet att öka ytterligare.

  • När vi och andra privata kliniker efter årsskiftet får utföra fler slags behandlingar än tidigare med donerade ägg och spermier kommer vi att ställas inför nya, stora patientgrupper och efterfrågan kommer att öka markant, säger Camilla Stenfelt, IVF-läkare och donationsansvarig inom Livio. Eftersom vi kan köpa spermier från spermabanker så är det framför allt ägg som det råder stor brist på. Vi skulle önska att denna donationsverksamhet blir mer känd så att fler ofrivilligt barnlösa kan få en chans till ett efterlängtat barn.

I Sverige köper de flesta privata kliniker in spermier från bland annat en spermabank i Danmark då de svenska spermabankerna inte kan täcka behovet.

  • Vi tror att bristen på donatorer beror på att det är en okänd verksamhet fortfarande, säger Mari Åström, laboratoriechef på Livio i Umeå. I Sverige har vi kanske inte heller samma attityd till att donera könsceller som i till exempel Danmark där det är vanligt bland studenter och där donation är mer utbrett i en slags altruistisk anda. Här i Umeå har vi ändå lyckats ganska bra bland studenterna och får många förfrågningar om hur man kan göra för att bli donator.

Den 1 april 2016 blev det tillåtet för ensamstående att bli föräldrar genom assisterad befruktning och allt fler svenska patienter som tidigare sökt sig utomlands för att genomgå olika typer av donationsbehandlingar väljer istället att utföra dessa i Sverige, antingen på privata kliniker eller inom landstingen.

Livio i Umeå, med uppdrag från flera landsting i Norrland, har landets enda privata donationsverksamhet med möjlighet att göra IVF med ägg och spermier från en egen spermabank. Fredagen den 12 oktober finns Livio Umeå på Modo Hockeys match på Fjällräven Center för att informera om verksamheten och rekrytera nya donatorer.

För ytterligare information kontakta:
Merete Forssberg Madshus, marknadsansvarig Livio-gruppen
070-787 78 84,merete.forssberg@validation.livio.se