Sommartider i Umeå!

27 May 2020

Inför stängning/öppning sommaren 2020

Inför stänging:

Kliniken stänger 30/6-3/8 och när vi öppnar igen är kliniken flyttad till nya lokaler, målpunkt E06, NUS Se karta för vägbeskrivning. Vid akuta ärenden under stängningsperioden hänvisar vi till akutsjukvården i din hemregion.

Sista äggplock:                                           24/6   (25/6 för oocytfrys)        

Sista embryotransfer (ET):                   30/6

Sista frysembryotransfer (FET):         30/6

Sista insemination (AID):                      30/6

 

Agoniststim.

Sista nedregleringsstart (spraystart):    27/5 (cykeldag 1 och cykeldag 21 start)

Sista FSH-start (stim.start):                       11/6

 

Antagoniststim.

Sista FSH-start (stim.start):    13/6 (undvik start 8/6 och 9/6)

 

Frysåterföring (FET)

Sista startdag (cykeldag 1) i naturlig cykel/Letrozolcykel:                  12/6

Sista startdag (cykeldag 1) i östrogen/progesteron-cykel:                   12/6

 

AID

Sista startdag (cd1) i NC/Letrozolcykel:                                                     16/6

 

Uppstart efter sommarstängningen 2020


Agonistcykel (långa protokollet)

 

Senaste mens tidigast              2020-07-11 (för cykeldag 21 start)

 

Spraystart tidigast                    20-07-01 (tidigare spraystart innebär längre nedregl.period)

 

Sprutstart tidigast                    2020-07-22 (enl överenskommelse med klinik)

 

Antagonistcykel (”korta protokollet”)

 

Senaste mens tidigast              2020-07-22

 

Sprutstart tidigast                      2020-07-24

 

FET ( frysåterföring)

Senaste mens tidigast              2020-07-19 för naturlig cykel och Letrozolcykel

                                                   2020-07-16 för Östrogen/Progesteron-cykel

AID (insemination)

Senaste mens tidigast            20-07-23 för naturlig cykel och Letrozolcykel