Vi har flyttat! Delvis…

23 Jun 2021

Torsdagen den 12 augusti öppnar Livio Umeå upp i sprillans nya lokaler! Delar av verksamheten har flyttat till målpunkt QC22 (separat ny byggnad alldeles bakom Norrlands universitetssjukhus), här finns:

  • Touch-skärm i väntrummet där du registrerar din ankomst (receptionen är obemannad. För dig som ska betala: faktura skickas till folkbokföringsadress)
  • Mottagning för läkarbesök, nybesök, ultraljud
  • Psykolog Merit Rask för bokade besök

 

Vi finns även kvar på målpunkt E06 (Norrlands universitetssjukhus), här finns:

  • Reception
  • Op-sal för ägguttag, embryotransfer, frysembryotransfer, insemination
  • Lab för att lämna spermieprov för analys

 

Hitta till oss:

I centralhallen på Norrlands universitetssjukhus finns en informationsdisk där ni kan be om vägbeskrivning (för närvarande pågår byggnationer i och runt NUS och därför vill vi inte ge vägbeskrivning eftersom den kan komma att ändras).

Tips! Ladda ner appen MazeMap på din mobil eller surfplatta. Skriv in Norrlands universitetssjukhus och sök på Livio.

 

Varför har vi flyttat delvis, kanske du undrar? Varför inte flytta hela verksamheten på en gång?

Planen är att även resten av verksamheten ska flyttas men utrustning, inventarier och lokaler där lab och operation ska inhysas är nya och måste ventileras under en tid så att giftiga ångor (så kallade Volatile organic compunds, VOC)  från färg och byggmaterial försvinner. En sådan ventilation tar ungefär 3 månader och innan flytt testas lokalerna för VOC vid flera tillfällen.