Vi har påbörjat uppbyggnaden av en ny klinik i andra lokaler och kommer fortsätta att bedriva fertilitetsvård i Umeå

13 Dec 2022

Region Västerbotten har beslutat sig för att förlänga avtalet med oss med 6 månader till dess att upphandlingen om assisterad befruktning i regionen är klar. Detta innebär att vi kan hjälpa regionpatienter fram till sommaren och att vi fortsatt får möjlighet att vara kvar i våra lokaler till i juni.

Vi har påbörjat uppbyggnaden av en ny klinik i andra lokaler och kommer fortsätta att bedriva fertilitetsvård i Umeå för privata patienter och förhoppningsvis även patienter med regionremiss.