Timelapse Göteborg

Nu är Timelapse-studien igång!

Efter lång tids förberedelse och noga planering är vi nu igång med vår nya Timelapse-studie. Den första patienten är nu randomiserad och därmed indelad i en av de två studiegrupperna.

Med 11 deltagande kliniker, från Sverige, Norge och Island är det här den hittills första och största studien i sitt slag. Ett positivt resultat av studien skulle i framtiden innebära att våra patienters högsta önskan om barn, skulle kunna bli verklighet ännu snabbare än med dagens metod.

För mer detaljerad information läs gärna patientinformationen.