Våra medarbetare


Johanna Sylvén Ekelund

Enhetschef, Leg. Barnmorska


Johanna har mångårig erfarenhet som barnmorska. Förutom många år inom infertilitetsområdet i Liviogruppen har hon även arbetat på förlossningen, med BB-vård och mödravård.


Cecilia Lené

Leg. Barnmorska

Cecilia har mångårig erfarenhet som barnmorska. Hon har tidigare arbetat som barnmorska vid Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen och arbetar dessutom som förlossningsbarnmorska.  Hon har erfarenhet av mödravården, förlossningen och risk BB.


Gun Hermann-Jonasson

Leg. Barnmorska

Gun har mer än 40 års erfarenhet inom mödravård, förlossning och eftervård samt gynekologisk vård. Hon har även arbetat som vårdchef och chefsbarnmorska inom Region Stockholm under många år.

 


Balsam Haseeb

Specialist inom gynekologi och obstetrik, IVF-läkare

Balsam har mångårig erfarenhet av förlossningsvård, mödravård och allmängynekologi.