Våra medarbetare


Docent Staffan Nilsson

Livio Faluns grundare

Staffan är specialist i Obstetrik och Gynekologi som var med och startade IVF-kliniken Falun 1989 och har arbetat med IVF fram till hösten 2020. Staffan är inte längre praktiserande läkare på Livio Falun men fortfarande verksam på många olika sätt på kliniken. Staffan är Adjungerad Professor vid Uppsala Universitet och tidigare chef för Kvinnosjukvården i Falun. Vill du veta mer om Livio Faluns historia, läs här.


Bo Claesson

Verksamhetschef 

Medicinskt ledningsansvarig/Spec. läkare i Obstetrik och Gynekologi.


Jenny Stoor

ST-läkare i Obstetrik och Gynekologi

Jenny är snart färdig specialistläkare inom obstetrik och gynekologi och har tidigare arbetat på IVF-kliniken Umeå. Jenny arbetar med infertilitetsutredningar och behandlingar samt utför ultraljudsundersökningar, ägguttag och embryoåterföringar.


Nannie Gegia

Mottagningschef/Leg sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2014. Tidigare arbetat på Stroke- Neuro- och Njurmedicinavdelningen på Falu lasarett.


Catarina Rosendahl

Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2006. Arbetat på kliniken sedan 2008. Tidigare arbetat på Förlossningsavdelningen och Strokeavdelningen på Falu lasarett.


Ulrica Dahlberg

Leg. sjuksköterska

Operationssköterskeexamen 1985. Arbetar på kliniken sedan februari 2018. Tidigare arbetat inom operations- och mottagningsverksamhet i Falun, Uppsala och Malmö.Sofie Häggkvist

Undersköterska

Undersköterska sedan 2006. Arbetar på kliniken sedan oktober 2018. Tidigare arbetat på Förlossning och BB, Falu lasarett.

 


Mimmi Norén

Undersköterska


Maria Berglund

Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2015. Arbetat på kliniken sedan 2019. Tidigare arbetat på Barnkliniken och Kvinnokliniken vid Falu lasarett.


Johanna Nilsson

Leg. sjuksköterska


Sara Lundgren

Enhetschef lab/Embryolog

Sara är leg. biomedicinsk analytiker och har lång erfarenhet inom IVF. Arbetade på kliniken 2009-2015 för att återkomma som laboratoriechef 2020. Hon tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling.


Klaudia Pizon

Embryolog

Kladia har civilingenjörsexamen inom teknisk biologi och mastersexamen inom forensisk vetenskap. Hon tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling. Klaudia började arbeta på kliniken 2020.


Mario Zamorano Lido

Embryolog

Mario är biolog och har en mastersexamen inom biologi. Han tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling. Mario började arbeta på kliniken 2020.


Elizabeth Mutter

Embryolog

Elizabeth har kandidatexamen inom genetik och vidare utbildning inom tillämpad vetenskap. Hon har erfarenhet inom mikrobiologi och parasitologi. Hon tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling. Elizabeth började arbeta på kliniken 2020.


Sara Lundberg

Embryolog

Fil mag. Medicinsk näringslära, Fil lic. Infektionsbiologi vid Karolinska Institutet. Har tjänstgjort sedan 2006.Lena Rogberg

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad  2009)
Arbetat på Fertilitetscentrum sedan 2006, innan dess 1988 på Huddinge sjukhus samt SU/Sahlgrenska sjukhuset. Internrevisor och kvalitetsansvarig på laboratoriet.


Mika Larsson

Läkarsekreterare/Administratör

Utbildad sjuksköterska och läkarsekreterare. Arbetar på kliniken sedan 1991. Ansvarar för fakturafrågor, reception och administration m m.


Christina Egrelius Schavon

Läkarsekreterare/Administratör

Utbildad läkarsekreterare. Arbetar på kliniken sedan 2010. Ansvarar för fakturafrågor, reception och administration m m.


Joachim Tallroth

IT-support/Administratör