Är du remitterande läkare?

 

Kostnad för analys hos Livio Gärdet är 1300 kr/analys.

 

Om du använder pappersremiss

  • Säkerställ att ni använder den senaste remissversionen- se länk nedan
  • Fyll i patientens personuppgifter
  • Skriv in er kombikakod samt remitterande läkares namn
  • Remiss inför spermaprov inkl provlämningsanvisningar
  • Be patienten gå in på 1177. se och boka tid alt att ringa oss på 08-586 120 00.

Om du skickar en elektronisk remiss

  • Gör beställningen i Take Care
  • Skriv ut denna provtagningsanvisning och lämna till patienten inför provet
  • Be patienten gå in på 1177. se och boka tid alt att ringa oss på 08-586 120 00.

Att tänka på

Om patienten ska göra ett sk omprov rekommenderas att man väntar åtminstone 3 månader från förra provtagningstillfället.

Om patienten önskar göra provet hemma är det viktigt att använda sig av Livio Fertilitetscentrum Gärdets behållare. Dessa går att rekvirera direkt från oss, ring eller maila oss på gardet@validation.livio.se. Observera att det inte längre går att beställa direkt till kliniken, nya regler från Swedac.

 

Våra svarsrutiner

Vi svarar ut spermaproven enligt WHO:s referensvärden (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition, 2010). Eventuella avvikelser kommenteras i svarsutlåtandet.

Vi eftersträvar en hög servicegrad med snabb återkoppling till er. Provsvaret skickas därför senast inom 7 arbetsdagar. Om elektronisk remiss finns svaret i Take Care direkt  efter analysen är gjord.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor.