Är du remitterande läkare?

Kostnad (för andra vårdgivare) för spermaanalys hos Livio Gärdet är 1 500 kr/analys.

Om du skickar en elektronisk remiss

  • Gör beställningen i Take Care
  • Skriv ut denna provtagningsanvisning och lämna till patienten inför provet
  • Be patienten logga in via 1177. se och boka tid själv, alternativt ringa till oss på 08-586 120 00 om patienten behöver hjälp med att boka tid

Om du använder pappersremiss

  • Säkerställ att ni använder den senaste remissversionen – se länk här
  • Fyll i patientens personuppgifter
  • Skriv in er kombikakod samt remitterande läkares namn och vårdenhet
  • Skicka med patienten remissen, denna måste finnas hos oss vid provtagningstillfälle annars får tiden bokas om
  • Skriv ut denna provtagningsanvisning och lämna till patienten inför provet
  • Be patienten logga in via 1177. se och boka tid, alternativt ringa till oss på 08-586 120 00 om patienten behöver hjälp med att boka tid

Att tänka på

Om patienten ska göra ett så kallat omprov rekommenderas att man väntar åtminstone 3 månader från förra provtagningstillfället.

Om patienten önskar göra provet hemma är det viktigt att enbart använda sig av Livio Gärdets behållare. Dessa går att rekvirera direkt från oss, ring eller maila oss på gardet@validation.livio.se. Observera att det inte längre går att beställa direkt till kliniken, nya regler från Swedac.


Våra svarsrutiner

Vi svarar ut spermaproven enligt WHO:s referensvärden (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition, 2010). Eventuella avvikelser kommenteras i svarsutlåtandet.

Vi eftersträvar en hög servicegrad med snabb återkoppling till er. Provsvaret skickas därför senast inom 7 arbetsdagar. Om elektronisk remiss finns svaret i Take Care direkt  efter analysen är gjord.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor.