Donation – utredning, behandling, övriga kostnader

Priserna gäller från 1/1 – 2020

Inseminationsbehandling med donerade spermier, AID

Utredning inför AID

– Utredning med läkarbesök, blodprover, ultraljud och HSS 5.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr/besök
– Läkarbesök (om utredning gjord) 2.000 kr

Insemination med donerade spermier (AID)

– Insemination med donerade spermier (AID) 15.000 kr
– Medicinsk behandling och ultraljud vid AID, tillägg 1.500 kr
– Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9.000 kr

Paket om 4 inseminationer, se separat avtal

IVF med donerade spermier eller ägg

Förberedande

– Läkarbesök 2.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr

Behandling med donerade spermier

– IVF med donerade spermier, behandling 1/behandling 2  49.000 kr/39.000 kr
– IVF där patienten redan betalat spermier och transport  39.000 kr
– IVF med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken  36.000 kr

Paket om 3 IVF med donerade spermier för kvinnor yngre än 39 år, se separat avtal
Paket om 3 IVF med donerade spermier för kvinnor 39-41 år, se separat avtal 

Behandling med donerade ägg

– IVF med donerade ägg  89.000 kr

Behandling med dubbeldonation

– IVF med både donerade spermier och donerade ägg  99.000 kr

Nedfrysning av embryon  3000 kr
Frysförvaring av embryon åren 2-10 år  3000 kr/år

Övriga kostnader

– Barnrätt “Pregnancy slot” (obligatorisk om utländsk bank) 7.000 kr

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Den ger dig också rätt att byta donator. Om du inte får barn och väljer att avsluta dina behandlingar på Fertilitetscentrum avsäger du dig barnrätten och 6.000 kr återbetalas.

 

Faktura skall vara betald senast inseminationsdagen.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.